انتشار اولین پادکست رادیو هسته سخت “ستم کِشی”

وعده داده بودیم اولین پادکست رادیو هسته سخت را با همکاری مرکز مداد و باشگاه اندیشه تهیه و در اولین سه شنبه این ماه، یعنی هشتم اردیبهشت منتشر کنیم.

رادیو هسته سخت روایتی است از آنچه در کارگاه های هنرمند درون رخ می دهد؛ شکافتن هسته سخت درون و آزاد شدن خود حقیقی که زندانی یا به دست فراموشی سپرده شده است، برای رسیدن به دنیایی سرشار از قدرت، بی نیازی و رضایتمندی. هر دانش آموز در این کارگاه دنیای منحصر به فرد و نابی را تجربه می کند که تنها مختص خود اوست.

این کارگاه ها دو قانون مهم دارد: اول این که، هیچ شرکت کننده ای برای سکوت کردن یا صحبت کردن و مشارکت در بحث اجباری ندارد. و دوم این که، شرکت کننده ها در طول جلسه جای خود را با یکدیگر عوض می کنند تا زاویه دیدشان ثابت نماند و تغییر کند.

همان طور که در این پادکست خواهید شنید، مربی در این کارگاه از شرکت کنندگان می خواهد یک مصداق از ظلم را به نمایش درآورند و یکی از دانش آموزان شرکت کننده مصداق ظلم را «نداشتن حق تحصیل» بیان می کند.

برای شنیدن این پادکست و پادکست های بعدی به سایت الفبای فردا حتما سری بزنید:

https://alefbayefarda.ir/رادیو-هسته-سخت/

با ما در ارتباط باشید:
☎️۰۲۱٨٨٠٨٨٩٩٩

داخلی ١١٠

شبکه های اجتماعی ما:

✅https://t.me/bemehrbani
✅https://Bemehrbani.com
✅https://Instagram.com/bemehrbani