Skip to content

خبرهای خوشی در راه است تا دانش آموزان از تحصیل، بازنمانند.

محرومیت در نقاط مختلف استان های شمالی کشور، پشت سر سبزی و زیبایی جنگل های آن و در نقاط مختلف استان های جنوب پشت شن زاره های کویر و گرما، پنهان است.
اما خبرهای خوشی درراه است و افرادی هستند که در گوشه گوشه کشور در تلاش هستند تا بتوانند مشتاقان تحصیل را، در مسیر آموزش هدایت و حمایت کنند.
به گزارش روابط عمومی موسسه، در ادامه سیاستهای دارالاکرام جهت توسعه مهربانی و حمایت ازدانش آموزان مناطق مختلف کشور در زمینه تحصیل کودکان و نوجوانان مستعد و واجد شرایط، آقای ولی داداشی نماینده آستارا در مجلس ، سال گذشته با حضور در دفتر مرکزی دارالاکرام در تهران با فعالیت ها و رویکرد موسسه از نزدیک آشنا شدند و پس از گذشت یکسال روز دوشنبه 10 دی ماه طی جلسه با مدیریت دارالاکرام بیان داشتند به زودی شرایط افتتاح دفتر موسسه در شهر آستارا، آغاز خواهد شد.


شایان ذکر است آقای داداشی در همان روزهای نخست، فعالیت خود را به عنوان همیار شهر موسسه دارالاکرام در آستارا آغاز و زمینه های فعالیت موسسه را در آن منطقه فراهم نمودند تا مقدمات تاسیس دفتری در شمال کشور جهت حمایت از دانش آموزان مستعد آن منطقه را فراهم نمایند. لذا مقرر گردید هماهنگی های لازم و تفاهم نامه های مربوطه جهت تاسیس دفتر موسسه دارالاکرام در شهر آستارا در آینده نزدیک صورت پذیرد.

همچنین در جنوب کشور نیز با اهتمام و تلاش های صورت گرفته و حضور خانم جهانداری مسئول امور انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش بندرعباس و همیار شهر دارالاکرام در استان هرمزگان، با تشکیل شبکه های همیاری و برگزاری جلسات متعدد با مسئولین استان مشغول به فعالیت برای تاسیس شعبه موسسه در بندرعباس می باشند. امیدوار هستیم با حمایت های بانیان و مسئولین این استان نیز چتر حمایت دارالاکرام در مناطق جنوب کشور گسترش یابد.