گزارشی که در قالب فایل پی دی اف آماده مشاهده است، خلاصه ای از عملکرد واحد های مختلف دارالاکرام شعبه آذرشهر در مهرماه سال 1400 می باشد. دارالاکرام آذرشهر سعی بر این دارد تا بر اساس نیاز نه خواسته ی دانش آموزان تحت پوشش، ایشان را در تمامی جنبه های فردی رشد و ارتقاء دهد تا در بعد فردی، انسانی رو به تکامل و رشد و سپس شهروندانی باشند که مولد بوده و نقش مثبتی را در جامعه ایفا کنند.
و.پ/ روابط عمومی دارالاکرام شعبه آذرشهر