در سه ماهه اول سالتحصیلی هزار و چهارصد با تلاش و پیگیری های دارالاکرام شعبه آذرشهر و به همّت نیک اندیشان و خیرین آذرشهری و عزیزانی که با قلبی مهربان در جای جای کشور عزیزمان ایران مقیم هستند توانستیم با اهداء وسایل آموزشی و بسته های لوازم التحریر نیازهای دانش آموزان تحت پوشش شعبه آذرشهر را در اوایل ورود به مدرسه تامین کنیم. سپاس از مهربانی تک تک نیک اندیشان مهربان…
و.پ/ روابط عمومی دارالاکرام شعبه آذرشهرآمار کمپین همه حاضریم:

مبلغ 6 میلیون تومان به صورت نقدی، واریزی بانیان لوازم التحریر به حساب دارالاکرام شعبه آذرشهر

40 عدد کیف برای مقاطع ابتدایی و متوسطه اول و دوم

300 جلد دفتر 100 برگ و 80 برگ

60 بسته لوازم التحریر( شامل جامدادی، مداد رنگی، خودکار، مداد سیاه، خطکش، پاک کن، ماژیک و …)

20 جلد سررسید

32 جفت کفش مدرسه